Tekil Mesaj gösterimi
16-Eki-2013, 17:22:39   #231 (permalink)
schwarzweib
Acemi Üye
 
schwarzweib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik: #29545 / Eki 2013
Mesaj/konu: 37 / 0
Ref: 4 / 14
Seviye: schwarzweib ısınmaya başladı
Exclamation Cuma namazına katılmayanlara ceza hakkındaki vesika
CUMA NAMAZINA GİTMEYENLERİN

CEZALANDIRILMASI

Hüseyinabad kazasında câmiler olduğu halde cuma namazı kılınmadığı bildirildiğinden, cuma namazına gitmeyenlerin kimler oldukları hususunda ayrıntılı bilgi verilip gelecek emre göre hareket edilmesi; ehl-i fesâddan olduğu bildirilen Bozdoğan köyü sipahisi Hüseyin’in timarının alınması için beylerbeyine emir gönderildiği; ayrıca, teftişten kaçtıkları bildirilen kişilerin durumlarının tahkik edilerek hapsi gerektiren suçları varsa hapsedilip suçlarının arzedilmesi.

Yazıldı.

Nişânluya. Ho. Sene: 976 Belge No: 2705 (M.D.)

Bozok beğine hüküm ki:

Hüseyinâbâd kazâsında üç-dört yirde câmi‘ var iken mücerred hutbe-i şerîfe ve Çehâr-yâr’un radıya’llâhü te‘âlâ anhüm esâmî-i münîfeleri istimâ‘ından ictinâb olunup cum‘a namâzı kılınmayup ve ehl-i fesâddan Boztoğan nâm karye sipâhîsi olan Hüseyin ve karye-i Kayabüki’ndan Yolkulı ve Birkulı ve Ya‘kûb ve karye-i Manşar’dan Hızırşâh, tu[r]akcısı ve ba‘zıları hırsuzluk ile meşûr harâmîler olup teftîşden kaçdukları i‘lâm olunmağın buyurdum ki:

Vusûl buldukda, bu bâbda gereği gibi mukayyed olup e’imme vü hutabâ vücemâ‘atlerinün ve gayrisinün ahvâl[l]erin hufyeten tetebbu‘ u tecessüs idüp göresin; ol ictinâb idüp cumva namâzı kılmayanlar ne makûle kimesneler olup ve hutabâ vü eyimmesi mülhıd ü râfızî midür, nicedür ve bi’l-cümle hutbe istimâ‘ından ictinâb idüp cum‘a namâzı kılmayanlar her kim ise ve ne mahalde ve ne karyede mütemekkinler ise esâmîsiyle her birinün keyfiyyet-i hâlin mufassal ü meşrûh yazup Südde-i Sa‘âdetüm’e arzeyleyesin; sonra ol bâbda emrüm ne vechile sudûr iderse mûcebi ile amel oluna ve mezbûr sipâhî Kefe mühimmâtı içün zahîre virmeyüp ınâd itdüği arzolunmağın; “Arzolundı gibi ise tîmârın âhara viresin.” diyü beğlerbeğisine hükm-i şerîfüm gönderilmişdür. Ammâ; sâyirlerinün ahvâlin görüp fi’l-vâkı‘ ehl-i fesâdlar olup şer‘an habsolunmak îcâp ider husûsları sâbit ü zâhir olmış ise elegetürüp habsidüp vukû‘ı üzre mufassal ü meşrûh yazup bildüresin.